ĐÓN ĐOÀN ARKRAY INC.THĂM CÔNG TY

Đoàn Arkray Inc. tại VN đã đến thăm và làm việc cùng công ty ngày 29/03/2024. Trong buổi làm việc, Chương Nhân đã nêu những nhận xét cũng như ý kiến của khách hàng về sản phẩm do Arkray cung cấp. Tiếp đến đại diện công ty, bà Đào Thị Ái Tuyết – P.GĐ, đã đưa đoàn đi thực tế một số bệnh viện trong đó có Trung tâm Medic Hòa Hảo.

ARKRAY MEDIC

(Từ trái qua) Bà Đào Thị Ái Tuyết-CN; Bs Nguyễn Bảo Toàn-Medic,

Ông Kosuke Ueda, bà Nguyễn Trương Liên Thảo (đại diện Arkray Inc.)

ARKRAY MEDIC 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *