HÓA CHẤT XN SINH HÓA – STANBIO

Hãng sản xuất : EKF Diagnostics (Stanbio Laboratory)

Nước sản xuất : Mỹ

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485