HÓA CHẤT XN SINH HÓA – FUTURA

Hãng sản xuất : FUTURA SYSTEM GROUP SRL

Nước sản xuất : Ý

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 – ISO 13485