Máy Realtime PCR SLAN-96P

Model : Slan-96P

Nhà sản xuất : SANSURE BIOTECH INC. – China

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 134856

Máy Real-time PCR Slan-96 được dùng để thực hiện các phản ứng Real-time PCR và phân tích các kết quả Real-time PCR