ABOUT US

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân

Chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng trên toàn Việt Nam các sản phẩm và giải pháp quản lý chất lượng xét nghiệm hiệu quả. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

  • Các hệ thống máy xét nghiệm  và hóa chất sinh hóa,
  • Hệ thống máy xét nghiệm HbA1c
  • Hệ thống xét nghiệm nước tiểu
  • Hệ thống máy xét nghiệm tích hợp nước tiểu và cặn lắng
  • Máy kiểm tra đường huyết cá nhân tự động
Read more
products

Our products

INTERNATIONAL PARTNERSHIP

FOREIGN PARTNER