Máy Realtime PCR MA-6000

Model : MA-6000

Hãng sản xuất : SANSURE BIOTECH INC. – China

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO13485

Máy Realtime PCR MA-6000 được dùng để thực hiện các phản ứng Real-time PCR và phân tích các kết quả real-time PCR